Conclusions de la reunió amb el consell d’administració

Es decideix en ple del Comitè d’Empresa del mes de febrer, demanar reunió amb el Consell d’Administració de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, per aclarir dubtes i per demanar explicacions sobre la situació de les DPOs, negociació del conveni col·lectiu de l’empresa i el futur de l’hospital.

La nostra sorpresa és el desconeixement que té el Consell d’Administració sobre les DPOs, que existeixi una negociació de conveni actualment i que encara ens parlin d’un futur incert de l’hospital quan ho porten gestionant des de l’any passat i no existeix cap canvi.

El Consell d’Administració ens manifesta que no són conscients de la situació real dels treballadors, que només reben de forma selectiva part de informació de l’empresa de l’hospital i aquesta no arriba tota al Consell d’Administració, que existeix una pèrdua d’informació des de Gerència de l’hospital al Consell d’Administració, com de la Junta General al Consell d’Administració, tots ells gestors de l’hospital. 

Són conscients que els falta informació, la demanen tan a la Junta General com a Gerència però no l’exigeixen, escolten al Comitè però no volen riscos en les decisions de l’hospital, perquè l’hospital està intervingut.

Dins del propi Consell d’Administració existeixen discrepàncies fruit de les diferències polítiques, aprofiten la reunió per publicitat política, que ens hauríem de revelar davant les decisions del Parlament i fan classe de responsabilitat en no signar que paguin als treballadors la part del sou, perquè l’hospital té dèficit pressupostari i així, ho redacta l’interventor de l’Ajuntament.

Però en cap cas demostren preocupació en aquesta variabilitat de diners de dèficit que oscil·la entre 2, 4, 6, 8 milions, com si poguessin ser 150 milions. 

La Direcció, la representació i administració del Consell d’Administració de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, S.A.M. és saber també que passa amb aquesta corporació municipal 100% titularitat de l’ Ajuntament de Reus.

Ens deixen molt clar que no aniran a buscar més explicacions sobre el dèficit de l’hospital perquè és una herència política, que l’informe de l’interventor té més importància que tot el que el Comitè d’Empresa pot explicar.

Quan es parla del conveni col·lectiu, alguns d’ells ni saben que és un conveni propi, ni si estem negociant, si s’ha negociat o pitjor encara, des Gerència van comentar que no es negociava. Amb tres estratègies explicades i reiterades al llarg d’un any, el futur de l’hospital, està per veure:

 • L’eficiència de l’hospital depèn del resultat de l’auditoria externa que costa 18.000 mil euros + IVA.
 • El possible refinançament la hipoteca de l’hospital que ha de pagar l’Ajuntament, està repartida en diverses entitats bancàries que no coneixem el nom d’aquestes entre unes 6 ó 8 entitats financeres diferents. 
 • Pel Catsalut, si els deures estan assolits, presentats, amb augment de finançament i per tant, dóna ingressos… això vol dir, llistes d’espera dins l’estàndard, intervencions quirúrgiques realitzades, despesa farmacèutica dins el seu rang…

Des de la secció sindical CSI-F, el que veiem és:

 • Que estem al mateix punt de partida que fa un any enrere, i que no s’ha realitzat res per millorar la situació de dèficit de l’hospital.
 • Que el Consell d’Administració està format pels polítics elegits pels ciutadans de Reus, i que aquests tenen una doble responsabilitat, cap els qui rep el servei de salut de l’hospital que són el ciutadans de Reus, i cap als treballadors de l’hospital, sense oblidar que el seu màxim responsable és l’Alcalde de Reus.
 • Que altre cop repeteix la mateixa estratègia de treure els diners als treballadors de l’hospital sense buscar l’origen del dèficit d’aquests.
 • Que en cap moment, en el conveni col·lectiu diu que si existeix dèficit pressupostari els treballadors pagaran amb el seu sou el dèficit de la empresa. D’aquesta manera, els gestors no han d’esforçar-se a ser efectius al tancament comptable en negatiu de l’empresa.
 • Que es torna a vulnerar el conveni col·lectiu per segona vegada consecutiva en el mateix punt.
 • Que ens insten que el treballadors gastin els seus diners a denunciar la vulneració de conveni a les entitats corresponents.
 • Que aquesta secció sindical realitzarà els passos corresponents perquè qui hagi de tenir responsabilitat la tingui.
 • Que manifestem que tot el Comitè d’Empresa i la part treballadora està farta que li robin els seus diners de la nòmina, i que es farà tot el que la justícia ens permeti per defensar els drets dels treballadors.

Els recordem que les DPOs, són massa salarial, realitzades amb un sobreesforç dels treballadors i amb resultat positiu a l’empresa per obtenir beneficis.

 Per la secció sindical del CSI-F Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Etiquetes: , ,