Reunió Sr.Roger Pla

Reunió amb el Sr. Pla el dia 10 d’Abril de 2017

Amb data 10/04/2017, el Comitè d’Empresa es reuneix amb el Sr. Roger Pla, Director de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, delegat territorial de Treball i Salut.

Les Regions Sanitàries constitueixen els òrgans de gestió del sistema sanitari públic de Catalunya, i els correspon el desenvolupament de les funcions atribuïdes com a pròpies, garantint la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública en el seu àmbit territorial: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Tarragonès i també, aquelles funcions que siguin delegades pels òrgans Centrals del CatSalut.

La finalitat de la reunió és obtenir informació, després dels darrers esdeveniments dels diferents sectors que dirigeixen l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Segons el Sr Pla, el CatSalut té un contracte programa amb l’Hospital per oferir el servei sanitari òptim a la població. Així doncs, el Pla Estratègic segueix endavant encara que els professionals d’aquest centre discrepin i no “sigui vist amb bons ulls”, per les comparatives i retallades d’especialistes.  Segons ell, això és bo pel centre en un futur llunyà.

El Pla estratègic vol fomentar un hospital únic en dos edificis, compartint professionals per tot el territori. No obstant, aquest pla es troba amb diverses dificultats: el sistema sanitari català no té un suport informàtic adequat i s’ha adaptar, la pròpia repercussió del nostre centre, la gestió de Sagessa i la propietari de l’ajuntament; al qual el CatSalut, no pot obligar a res.

[…]

Preguntes al Sr. Pla

A les preguntes en relació a la gestió, als professionals i les responsabilitats de les institucions, no obtenim cap resposta. Tampoc hi ha resposta per les retallades de sanitat, la crisis… Això sí, en el moment que es demana informació en relació als diners públics destinats a l’assistència sanitària de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, hi ha una resposta clara, CatSalut dóna els diners i la propietat/gestora decideix com utilitzar-los.

No existeixen prioritats ni previsions immediates com quan incrementa la població en temporada alta de la zona (s’inicia en setmana santa), tancament de llits (temporada d’estiu), temporalitat de contractes i inestabilitat laboral (sempre).

Li transmetem que les retallades de la massa salarial dels treballadors són intocables, i que el conveni col·lectiu propi d’aquest hospital el defensarem i el volem millorar.

El Comitè d’Empresa és conscient de les dificultats existents que hi ha en la divergència de les opinions des de la Generalitat de Catalunya/CatSalut i la perspectiva de futur incert que hi ha a l’ajuntament/polític.

Etiquetes: , , , ,