SENTÈNCIA JUDICIAL SOBRE EL PROCÉS ELECTORAL

Des de la Secció Sindical del CSI-F de l’HUSJR us volem informar que ahir es va conèixer la sentència ferma, segons la qual no se’ns permet presentar-nos en les properes eleccions.

Així doncs, la candidatura al Col·legi de Tècnics i Administratius queda sense cap representació, mentre que sí que pot optar la candidatura al Col·legi d’Especialistes i personal no qualificat.

Recordem que ha aquest procés el va iniciar el sindicat USAE, però com recull la sentència, tots els sindicats, a excepció de Metges per Catalunya i la CGT, han estat unànimes al respecte i s’han unit per tal de fer-nos fóra.

No podem estar en major desacord amb la sentència i, no només perquè no ens podem presentar, sinó perquè considerem que és vulnera la llibertat sindical, vulnera la llibertat de decisió dels/de les treballadors/ores per escollir qui els representi, i perquè en la situació actual de canvis de propietat i subrogació de persones treballadores al nostre centre, considerem (i així és) que hi haurà treballadors/ores que no podran ni presentar-se ni exercir el seu dret a vot.

Som conscients que prioritzar la negociació del Conveni Col·lectiu ens ha passat factura i que l’error administratiu hi era. Som conscients que tampoc se’ns va avisar i tampoc se’ns va donar opció a esmenar-lo, però també som conscients que hem estat molestos, que no hem anteposat els interessos personals per damunt dels col·lectius, i que els que han demanat fer-nos fóra, van tindre el nostre suport en els moments difícils.

Sent rigorosos, com ho hem estat sempre, us volem informar que ens han proposat seguir en altres seccions sindicals… no volen restar vots però si valoren la nostra feina, però sent fidels i coherents amb la nostra manera de treballar, i al motiu pel qual ens vam presentar fa 5 anys a les anteriors eleccions, no ho farem.

La secció sindical del CSI-F desapareix del Comitè d’Empresa però no de l’hospital, doncs seguim representats a la Comissió Paritària d’Interpretació del Conveni Col·lectiu 2020, i a les diferents Comissions Tècniques recollides en el conveni vigent: Planificació del temps de treball, Solapament, LOPDGDD…

Estem contents amb la feina feta aquests anys, que ha estat molta, però decebuts perquè encara hi ha molta feina per fer i l’experiència ens ha demostrat que el temps passa i la feina queda per fer.

  •  Esperem que les actes dels plenaris continuïn sent públiques: que vam proposar nosaltres.
  •  Esperem que la web del Comitè d’Empresa sigui tan àgil i entenedora com ho és ara: feta per la nostra companya del sindicat.
  •  Esperem que la revisió del document de Borsa de Treball no trigui 10 anys en realitzar-se: vam trigar 6 mesos des de la nostra incorporació al comitè. Actualment, estàvem treballant en la seva revisió i actualització.
  •  Esperem que el document de Carrera Professional del grup 2 no tardi 19 anys en la seva revisió: des de la nostra aparició es va fer una actualització, incorporació del nivell D, incorporació de la via excepcional per al nivell C i una nova revisió del document l’any passat.
  • Esperem que el Pla per a la Igualtat quedi aprovat definitivament: queda pendent la seva aplicació, divulgació i el seu seguiment.
  •  Esperem que la Comissió Paritària de Formació vetlli per tots els/les treballadors/ores: des de la nostra aparició, hem col·laborat en la creació d’un circuit d’informació per als/a les membres del comitè, i s’ha iniciat la realització dels informes corresponents a aquestes accions de formació, que el comitè tenia l’obligació de realitzar i que anteriorment no es feia.
  • Esperem que el Comitè de Salut Laboral continuï vetllant pels/per les treballadors/ores: s’ha col·laborat i presentat diverses denúncies i s’ha treballat conjuntament amb un sindicat, únicament.
  • Esperem que en la propera negociació de Conveni Col·lectiu es recullin totes les actes com ha succeït en aquesta última negociació: fins que la nostra companya no ha estat Presidenta del comitè, no s’havia recollit acta de totes les reunions de negociació.

Sense res més que afegir, o potser sí, però no cal… donar-vos les gràcies pel vostre suport i ja sabeu cóm posar-vos en contacte amb nosaltres.

Secció Sindical del CSI-F a l’HUSJR

Etiquetes: ,