Conclusions de la reunió amb el consell d’administració

Es decideix en ple del Comitè d’Empresa del mes de febrer, demanar reunió amb el Consell d’Administració de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, per aclarir dubtes i per demanar explicacions sobre la situació de les DPOs, negociació del conveni col·lectiu de l’empresa i el futur de l’hospital.

La nostra sorpresa és el desconeixement que té el Consell d’Administració sobre les DPOs, que existeixi una negociació de conveni actualment i que encara ens parlin d’un futur incert de l’hospital quan ho porten gestionant des de l’any passat i no existeix cap canvi.

El Consell d’Administració ens manifesta que no són conscients de la situació real dels treballadors, que només reben de forma selectiva part de informació de l’empresa de l’hospital i aquesta no arriba tota al Consell d’Administració, que existeix una pèrdua d’informació des de Gerència de l’hospital al Consell d’Administració, com de la Junta General al Consell d’Administració, tots ells gestors de l’hospital. 

Són conscients que els falta informació, la demanen tan a la Junta General com a Gerència però no l’exigeixen, escolten al Comitè però no volen riscos en les decisions de l’hospital, perquè l’hospital està intervingut.

Dins del propi Consell d’Administració existeixen discrepàncies fruit de les diferències polítiques, aprofiten la reunió per publicitat política, que ens hauríem de revelar davant les decisions del Parlament i fan classe de responsabilitat en no signar que paguin als treballadors la part del sou, perquè l’hospital té dèficit pressupostari i així, ho redacta l’interventor de l’Ajuntament.

Però en cap cas demostren preocupació en aquesta variabilitat de diners de dèficit que oscil·la entre 2, 4, 6, 8 milions, com si poguessin ser 150 milions. 

La Direcció, la representació i administració del Consell d’Administració de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, S.A.M. és saber també que passa amb aquesta corporació municipal 100% titularitat de l’ Ajuntament de Reus.

Continuar llegint

Informe Inspecció de Treball

S’ha rebut informe des de Inspecció de Treball, a dia 20 de Gener de 2017, en relació als temes tractats el passat 21 de Desembre.

Fent un breu Resum de l’informe:

  1. SEGUR COLECTIU: Requeriment a l’empresa per a la seva publicació.

  2. LLOCS FUNCIONALS: L’empresa no te la obligació de donar el llistat.

  3. DPO’s 2015: Sanció econòmica a l’empresa per incompliment del conveni.

  4. JORNADA I DESCANSOS: Acta d’advertència a l’empresa per a que compleixi el conveni i sol·licitud al comitè de documentació de persones concretes (amb nom i cognoms).

    Recordem que si algú te plannings en el que s’incompleixi la jornada de treball, descans, caps de setmana de festa, etc. podeu fer-nos-ho arribar.
Continuar llegint