Informe Inspecció de Treball

S’ha rebut informe des de Inspecció de Treball, a dia 20 de Gener de 2017, en relació als temes tractats el passat 21 de Desembre.

Fent un breu Resum de l’informe:

  1. SEGUR COLECTIU: Requeriment a l’empresa per a la seva publicació.

  2. LLOCS FUNCIONALS: L’empresa no te la obligació de donar el llistat.

  3. DPO’s 2015: Sanció econòmica a l’empresa per incompliment del conveni.

  4. JORNADA I DESCANSOS: Acta d’advertència a l’empresa per a que compleixi el conveni i sol·licitud al comitè de documentació de persones concretes (amb nom i cognoms).

    Recordem que si algú te plannings en el que s’incompleixi la jornada de treball, descans, caps de setmana de festa, etc. podeu fer-nos-ho arribar.
Continuar llegint

CSI·F al Hospital U. Sant Joan de Reus

ORIGEN

L’origen del CSI-F en aquest centre sorgeix del malestar d’alguns treballadors per la situació que estem vivint en els últims anys i que a més, no es sentíem representats per cap dels sindicats que formaven part del Comitè d’Empresa. Així doncs, aquest sindicat porta un curt recorregut en l’hospital, des del 2016 que van sortir elegits 4 membres electes.

Malgrat que, el CSI-F és una central sindical amb un concepte modern i europeu, integrada en la Confederació Europea de Sindicats (CESI) i consolidada com la tercera via sindical d’àmbit estatal, va néixer a l’any 1978.

Al ésser un sindicat independent, no està supeditat a cap tipus d’ideologia política ni està vinculat a organitzacions extra sindicals, la qual cosa permet la nostra llibertat d’actuació, amb l’únic interès de defensar els drets laborals.

[Segueix]

Continuar llegint