Reunión con la Empresa día 24 de Marzo

La empresa propone, tras tener el cierre contable del 2016, medidas que afecten a la masa salarial por ser la partida que más impacto tiene en los gastos.

Las medidas son:

– NO PAGAR DPOs del 2016

– CONGELAR CARRERA PROFESIONAL de todos los grupos.

– CONGELAR el primer año cuando se genere un nuevo trienio de ANTIGÜEDAD y del PLUS de PERMANENCIA.

Las 2 últimas medidas suponen unos 400.000 € (300000 + 90000), y añadiendo las DPO cerca de los 2 millones de euros, sumarían un total de 2,5 millones de Euros de ahorro para la Empresa gracias al sueldo de los trabajadores, siendo la única opción que aportan, no dando lugar a ninguna otra más.

La empresa da por iniciado el periodo de negociación y, si no hay acuerdo, seguirá el proceso para descolgarse del Convenio con las 3 medidas. El primer paso sería intentar acuerdo con la Comisión Paritaria y por eso la ha convocado hoy, para ir ganando tiempo por si acaso.

El proceso a seguir es Comisión Paritaria, Tribunal Nacional de Cataluña y, finalmente, la Comisión Consultiva Nacional de Convenios Colectivos.

También, reconocen que la reunión de hoy día 24 de Marzo era por adelantar, porque hasta el lunes día 28 no hay Consejo de Administración, ni se dispone aún de la memoria detallada de las cuentas.

El Comité de Empresa manifiesta que el periodo de negociación empezará cuando se disponga de la documentación que se acordó en la reunión del 7 de Febrero. Además se pide documentación de varios puntos concretos de las cuentas. Finalmente se manifiesta la diferencia entre lo que los representantes de la empresa trasmiten al Comité y lo que el Consejo manifiesta respecto al mandato de descolgarse del Convenio.

Documentación entregada:

– Documento detallado del proceso a seguir

– Balance de situación 2016

– Cuenta de resultados 2016

– Cuentas 2013, 2014 y 2015

Continuar llegint

Conclusions de la reunió amb el consell d’administració

Es decideix en ple del Comitè d’Empresa del mes de febrer, demanar reunió amb el Consell d’Administració de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, per aclarir dubtes i per demanar explicacions sobre la situació de les DPOs, negociació del conveni col·lectiu de l’empresa i el futur de l’hospital.

La nostra sorpresa és el desconeixement que té el Consell d’Administració sobre les DPOs, que existeixi una negociació de conveni actualment i que encara ens parlin d’un futur incert de l’hospital quan ho porten gestionant des de l’any passat i no existeix cap canvi.

El Consell d’Administració ens manifesta que no són conscients de la situació real dels treballadors, que només reben de forma selectiva part de informació de l’empresa de l’hospital i aquesta no arriba tota al Consell d’Administració, que existeix una pèrdua d’informació des de Gerència de l’hospital al Consell d’Administració, com de la Junta General al Consell d’Administració, tots ells gestors de l’hospital. 

Són conscients que els falta informació, la demanen tan a la Junta General com a Gerència però no l’exigeixen, escolten al Comitè però no volen riscos en les decisions de l’hospital, perquè l’hospital està intervingut.

Dins del propi Consell d’Administració existeixen discrepàncies fruit de les diferències polítiques, aprofiten la reunió per publicitat política, que ens hauríem de revelar davant les decisions del Parlament i fan classe de responsabilitat en no signar que paguin als treballadors la part del sou, perquè l’hospital té dèficit pressupostari i així, ho redacta l’interventor de l’Ajuntament.

Però en cap cas demostren preocupació en aquesta variabilitat de diners de dèficit que oscil·la entre 2, 4, 6, 8 milions, com si poguessin ser 150 milions. 

La Direcció, la representació i administració del Consell d’Administració de l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus, S.A.M. és saber també que passa amb aquesta corporació municipal 100% titularitat de l’ Ajuntament de Reus.

Continuar llegint

Informe Inspecció de Treball

S’ha rebut informe des de Inspecció de Treball, a dia 20 de Gener de 2017, en relació als temes tractats el passat 21 de Desembre.

Fent un breu Resum de l’informe:

  1. SEGUR COLECTIU: Requeriment a l’empresa per a la seva publicació.

  2. LLOCS FUNCIONALS: L’empresa no te la obligació de donar el llistat.

  3. DPO’s 2015: Sanció econòmica a l’empresa per incompliment del conveni.

  4. JORNADA I DESCANSOS: Acta d’advertència a l’empresa per a que compleixi el conveni i sol·licitud al comitè de documentació de persones concretes (amb nom i cognoms).

    Recordem que si algú te plannings en el que s’incompleixi la jornada de treball, descans, caps de setmana de festa, etc. podeu fer-nos-ho arribar.
Continuar llegint

CSI·F al Hospital U. Sant Joan de Reus

ORIGEN

L’origen del CSI-F en aquest centre sorgeix del malestar d’alguns treballadors per la situació que estem vivint en els últims anys i que a més, no es sentíem representats per cap dels sindicats que formaven part del Comitè d’Empresa. Així doncs, aquest sindicat porta un curt recorregut en l’hospital, des del 2016 que van sortir elegits 4 membres electes.

Malgrat que, el CSI-F és una central sindical amb un concepte modern i europeu, integrada en la Confederació Europea de Sindicats (CESI) i consolidada com la tercera via sindical d’àmbit estatal, va néixer a l’any 1978.

Al ésser un sindicat independent, no està supeditat a cap tipus d’ideologia política ni està vinculat a organitzacions extra sindicals, la qual cosa permet la nostra llibertat d’actuació, amb l’únic interès de defensar els drets laborals.

[Segueix]

Continuar llegint