Publicaciones etiquetadas ‘Regió Sanitària’

Reunió Sr.Roger Pla

Reunió amb el Sr. Pla el dia 10 d’Abril de 2017

Amb data 10/04/2017, el Comitè d’Empresa es reuneix amb el Sr. Roger Pla, Director de la Regió Sanitària del Camp de Tarragona, delegat territorial de Treball i Salut.

Les Regions Sanitàries constitueixen els òrgans de gestió del sistema sanitari públic de Catalunya, i els correspon el desenvolupament de les funcions atribuïdes com a pròpies, garantint la prestació dels serveis sanitaris de cobertura pública en el seu àmbit territorial: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de Barberà, Priorat, Tarragonès i també, aquelles funcions que siguin delegades pels òrgans Centrals del CatSalut.

La finalitat de la reunió és obtenir informació, després dels darrers esdeveniments dels diferents sectors que dirigeixen l’Hospital Universitari Sant Joan de Reus.

Segons el Sr Pla, el CatSalut té un contracte programa amb l’Hospital per oferir el servei sanitari òptim a la població. Així doncs, el Pla Estratègic segueix endavant encara que els professionals d’aquest centre discrepin i no “sigui vist amb bons ulls”, per les comparatives i retallades d’especialistes.  Segons ell, això és bo pel centre en un futur llunyà.

El Pla estratègic vol fomentar un hospital únic en dos edificis, compartint professionals per tot el territori. No obstant, aquest pla es troba amb diverses dificultats: el sistema sanitari català no té un suport informàtic adequat i s’ha adaptar, la pròpia repercussió del nostre centre, la gestió de Sagessa i la propietari de l’ajuntament; al qual el CatSalut, no pot obligar a res.

[…]

Continuar llegint