Publicaciones etiquetadas ‘Sol.licituds’

Llistat d’Escrits enregistrats pel CSI·F

A continuació us presentem un llistat de tots els escrits presentats a l’empresa i a les institucions pertinents, en relació als diferents assumptes que afecten als treballadors de l’HUSJR.

A data 13/04/2017, només hem obtingut resposta de l’escrit amb data 02/09/2016, núm. r.e. 38528, enregistrat a l’Ajuntament de Reus.

Si algú està interessat en el contingut, explicació o té cap dubte, us podeu ficar en contacte directament amb nosaltres o via formulari de contacte.

Llistat d’escrits enregistrats a la SAM.HUSJR.

 1. data 02/09/2016, núm. r.e. 000074. Assumpte, sobre la problemàtica al bloc quirúrgic.

 2. data 06/09/2016, núm. r.e. 000075. Assumpte, sol·licitud de reunió amb Gestora i Direcció d’Infermeria.

 3. data 09/09/2016, núm. r.e. 000076. Assumpte, participar en la informació de l’actual servei d’urgències, i sol·licitud de l’organigrama laboral de tot el personal que treballa a l’esmenat servei.

 4. data 28/09/2016, núm. r.e. 000087. Assumpte, sobre la problemàtica al bloc quirúrgic.

 5. data 13/10/2016, núm. r.e. 000093. Assumpte, sol·licitud de reunió de la Direcció de l’Hospital amb Secció Sindical CSI-F.

 6. data 22/04/2016, núm. r.e. 000034. Assumpte, sol·licitud de reunió entre departament de RR.HH., Direcció d’Infermeria i Secció Sindical CSI-F.

 7. data 23/01/2017, núm. r.e. 000012. Assumpte, sol·licitud de reunió entre l’Area Quirúrgica, Urgències i Secció Sindical CSI-F.

 8. data 23/01/2017, núm. r.e. 000013. Assumpte, sobre el servei d’urgències.

 9. data 13/02/2017, núm. r.e. 000019. Assumpte, sobre els treballadors del CMQ en la plantilla laboral de la SAM. HUSJR.

 10. data 15/02/2017, núm. r.e. 000024. Assumpte, sobre les prolongacions en els horaris laborals als quiròfans.

 11. data 24/02/2017, núm. r.e. 000037. Assumpte, sobre la problemàtica al bloc quirúrgic.

 12. data 22/03/2017, núm. r.e. 000043 i 000044. Assumpte, sobre la vulneració dels drets i les garanties dels representants sindicals per part de la SAM. HUSJR.

 13. data 24/03/2017, núm. r.e. 000047. Assumpte, sobre el “planing” anual d’una treballadora, desprès d’apta condicionada.

Llistat d’escrits enregistrats a l’Ajuntament de Reus.

 1. data 02/09/2016, núm. r.e. 38528. Assumpte, sobre l’informació de la SAM. HUSJR.

 2. data 22/03/2017, núm. r.e. 13030. Assumpte, sobre la vulneració dels drets i les garanties dels representants sindicals per part de la SAM. HUSJR.

 3. data 28/03/2017, núm. r.e. 13925. Assumpte, sobre les deficiències en el clavegueram d’aigües fecals de la SAM. HUSJR.

Continuar llegint